VIC: Mujine gaće

0
972

Uvali se Mujo u krevet kraj Fate koja već tone u san, i pokuša je nagovoriti maznim glasom:
– Fato, bona, nemam gaće …
Fata odmahne rukom i pospano promrmlja:

Uvali se Mujo u krevet kraj Fate koja već tone u san, i pokuša je nagovoriti maznim glasom:
– Fato, bona, nemam gaće …
Fata odmahne rukom i pospano promrmlja:
– Dobro, opra’ću ti sutra jedne …