Ova pitanja pomoći će vašem djetetu da bolje upozna sebe

0
166

Djeca brzo rastu i mijenjaju se i fizički i emocionalno. Kao roditelji, mi težimo ka tome da im pomognemo da bolje razumiju ko su, u šta vjeruju, i kako da budu samostalni i sposobni odrasli ljudi. Mi ne pokušavamo odgojiti replike nas samih, mi vjerujemo da su naša djeca jedinstvena i da im trebamo pomoći kako bi odrasli sa ljubavlju i prihvatanjem.

Koje su koristi samosvjesnosti?

Jedan od glavnih „zadataka“ adolescencije jeste razvijanje osjećaja samostalnosti.

Međutim, djeca često priželjkuju da razumiju sami sebe i svijet oko sebe mnogo ranije.

Samorazumijevanje pomaže nama svima kretati se kroz život i izgrađivati značajne veze.

Bez toga, osjećamo se izgubljeno i usamljeno.

Razumijevanje nas samih ima sljedeće koristi:

Sposobnost upravljanja vlastitim emocijama i raspoloženjima

Osjećaj vrijednosti

Ostvarenje ciljeva

Nezavisno razmišljanje

Ponašanje u skladu sa vlastitim uvjerenjima

Sposobnost odgovaranja umjesto reagovanja

Promišljeno donošenje odluka

Samoprihvatanje

Od samog početka, naš cilj je da naša djeca postanu nezavisna – ne samo u fizičkom smislu (npr. selidba), već i emocionalno. Želimo da oni razumiju i prepoznaju svoje osjećaje, da budu sposobni primiriti sami sebe kad su uzrujani, i želimo da posjeduju vještinu prevazilaženja svih izazova koje život nosi. Želimo da razmišljaju svojom glavom, razvijaju svoje ideje, i da znaju da su slobodni imati različito mišljenje od našeg.

Kako bi djeca bolje razumjela sebe, potrebno je da sebi postave sljedeća pitanja:
Koje su moje jake strane?
Kad bih mogao živjeti bilo gdje u svijetu, gdje bih živio i zašto?
Koji su moji ciljevi za ovu školsku godinu?
S kim razgovaram kad imam problem i na koji mi način oni pomažu?
Šta volim da radim da se zabavim?
Šta me brine?
Šta bih volio da moji roditelji znaju o meni? Šta bih volio da moji prijatelji i kolege iz razreda znaju o meni?
Kad bih mogao imati jednu želju, koja bi to želja bila?
Čega se sramim?
Gdje se osjećam najsigurnije?
Šta mi znači poraz? Da li sam se ikada osjećao poraženo? Kako sam se nosio s tim osjećajem?
Kako znam da sam ljut? Kakav je osjećaj u moj tijelu, o čemu tad razmišljam?
Po čemu se razlikujem od drugih?
Šta je to što mi odrasli kažu a što dugo ostane u mojim mislima? Da li su oni upravu?
Šta radim kad mislim da se nekome ne sviđam?
Koje je moje najveće postignuće?
Nad kojim stvarima imam kontrolu? Šta je van moje kontrole? Kakav je osjećaj znati da je nešto van moje kontrole?
Šta mi se sviđa u vezi sa školom? Šta mi se ne sviđa?
Šta radim kad sam pod stresom?
Kad bih mogao sebi reći nešto lijepo, šta bih rekao?
Koje je moje najsretnije sjećanje?
Šta radim kad sam neraspoložen i tužan? Da li je po mom mišljenju uredu plakati? Da li je uredu vikati?
Koja je moja omiljena knjiga? Film? Bend? Hrana? Boja? Životinja?
Na čemu sam zahvalan?
Šta volim kod sebe?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here